Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Lena Zander

Lena Zander

Lena Zander är professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande, vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har erhållit Riskbankens Jubileumsfonds Sabbaticalanslag 2016/2017 för att arbeta med projektet ”Globala virtuella teamledare: nya möjligheter för multikulturellt ledarskap” som gästforskare på Chinese University of Hong Kong.

I Organisation & Samhälle:

Går det att leda på distans?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen