Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Anna Thomasson

Anna Thomasson
Fotograf: Håkan Röjder

Anna Thomasson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrning och ansvarsutkrävande i offentliga organisation med fokus på olika former av kommunal samverkan och bolagsstyrning. Anna kom nyligen ut med antologin Kommunala bolag: Styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande för vilken hon är redaktör tillsammans med Gissur Erlingsson vid CKS, Linköpings universitet.

I Organisation & Samhälle:

Marknadsstaten: Om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten. Bokrecension

Risk för korruption i kommunala bolag

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.