Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har varit forskningsledare i Tillitsdelegationens nu avslutade uppdrag i välfärdssektorn

I Organisation & Samhälle:

New Public Management – ett enkelt penseldrag som förklarar det mesta?

Härifrån till verkligheten – forskningen och berättandet

Ledarskap och kultur i svensk förvaltning

Systemsyn, lärande och socialt ansvar – så bidrar tillit till god offentlig verksamhet

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.