2016/02

2016/02 Redaktionen har ordet

Välkomna till nummer 2, 2016!

Efter nittonhundratalets katastrofer var det inte många som ropade på fler starka ledare. Men i dagens samhälle är ledarskap populärt igen, åtminstone om man får döma av den svenska samhällsdebatten. Mycket verkar kunna ordna sig bara ledarskapet blir bättre. Om rektorerna blir bättre ledare ska skolorna förnyas och eleverna lära […]

2016/02

Att leda för jämställdhet | av Anna-Karin Stockenstrand

För att uppnå jämställdhet i arbetslivet räcker det inte med att anställa fler unga kvinnor. Som ny ekonomstudent på Handelshögskolan i Stockholm för snart tjugo år sedan hade jag en stark tro på att jämställdheten inom utbildning och forskning i ekonomi och ute i arbetslivet var på god väg att […]

2016/02 Bok- och filmkrönikor

Wroe Aldersons teori. Bokkrönika av Per Frankelius

Marknadsföring kan verka lätt i teorin, men är ofta svårt i praktiken. En förklaring är att konkurrensen om kunderna kan vara stor – och den blir allt större i takt med globaliseringen. En annan förklaring är att företag ofta missar att förstå detaljer, såväl gällande sitt eget erbjudande som kundernas […]

2016/02

Att leda genom medarbetarskap | av Thomas Andersson

Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför. Det har talats om att informationssamhället, där alla har tillgång till information överallt, skulle leda till demokratisering och frihet. Det skulle dessutom möjliggöra flexibla nätverksorganisationer och […]

2016/02 Bok- och filmkrönikor

Rum utan utsikt. Filmkrönika av Sofia Ulver

Att nörda in sig på saker är ofta ett signum för nutidsmänniskan. Detta märker inte minst jag i det forskningsprojekt jag och några kollegor driver, som fokuserar på just nörderiets stigande status i konsumtionssamhället. ”Nörderi” låter för de flesta oskyldigt och nästan lite ömkansvärt men dessvärre kan nörderiet ibland få […]

2016/02

Politisk fingertoppskänsla – ledarskapets dolda sida | av Johan Alvehus

Bakom vackra ord, till exempel om coachande och utvecklande ledarskap, döljer sig ofta snöda karriärambitioner och maktspel Slicka uppåt Sparka neråt Du kan klättra ännu ett steg Det gäller att kämpa för sin lycka Man vill ju få det bättre Och ännu mera deg Ebba Grön, ”Slicka uppåt, sparka neråt” […]

2016/02

Ledarskap i en digitaliserad värld | av Lucia Crevani, Anette Hallin och Eva Lindell

Tre trender – idén om ledarskap som praktik, projektifieringen och flexibiliseringen – påverkar framtidens ledarskap i en digitaliserad värld och leder till flera utmaningar. Det nya ledarskapsidealet skapas i spänningsfältet mellan å ena sidan större frihet och inkludering och å andra sidan större segregering, kontroll och övervakning Vilka konsekvenser får […]