Bokrecensioner

2017/01 Bokrecensioner

Internredovisning – grunder och tillämpningar, Micael Jönsson och Elin K. Funck, Studentlitteratur, 2016

Sortering i digitaliseringens tidevarv Digitaliseringens olika effekter på dagens och framtidens ekonomer är en pågående och viktig diskussion. Denna bok relaterar särskilt till de aspekter av digitaliseringen som rör inmatning, bearbetning och granskning av redovisningsinformation. Jag har under mina cirka tio år som adjunkt undervisat på olika kurser med inriktning […]

2017/01 Bokrecensioner

Forskning i ideologins tjänst. Hur ideella organisationer använder vetenskap, Ola Segnestam Larsson, Idealistas förlag, 2016

Droger, politik och kunskap Vi lever – tycks det – i de stora uppbrottens tid. Allt det vi trodde var fast verkar förflyktigas: globaliseringen, liberalismen, kunskapsoptimismen. De fria flödena av kapital och arbetskraft finns kvar, liksom den liberala politiska överbyggnaden, men de naggas i kanten av auktoritära rörelser och växande protektionism. […]

2017/01 Bokrecensioner

Kunskapsintegration – Om kollektiv intelligens i organisationer, Philip Runsten & Andreas Werr, Studentlitteratur, 2016

Hur undviker vi att kunskap går förlorad? I en klassisk artikel från 1996 argumenterar Robert Grant för att organisationer, för att skapa de förmågor som ligger till grund för konkurrenskraft, måste integrera sina anställdas specialiserade och distribuerade kunskap. Detta utgör också utgångspunkten för ”Kunskapsintegration – Om kollektiv intelligens i organisationer” […]

2017/01 Bokrecensioner

Redovisningsteori, Magnus Frostenson. Studentlitteratur, 2015

Redovisningsteorins annorlundaskap Vad är redovisningsteori? Inte nog med att det kan vara tämligen svårt för studenter som läser redovisning på universitetet att greppa vad som är teori – de tvingas också konfronteras med att det finns teori om redovisning och teori för redovisning. Magnus Frostenson trevliga lilla bok om redovisningsteori […]

2017/01 Bokrecensioner

Bildningens praktiker, Eva Mark, Lars Johan Erkell, Lena Dahlén, Anette Hellman, Anita Synnestvedt och Magnus P. Ängsal, Makadam förlag, 2015

Humboldt är död, länge leve Humboldt Wilhelm von Humboldt, som levde en bit in på 1800-talet i Tyskland, har kommit att förknippas med begreppet bildning (bildung) ända in i vår tid. Medan de klassiska bildningsidealen som formulerades av Humboldt delvis har ändrats, förknippas Humboldt fortfarande med idén om individens fria […]

2016/02 Bokrecensioner

The stupidity paradox: The power and pitfalls of functional stupidity at work, Mats Alvesson & André Spicer. Profile Books Ltd, 2016

Funktionell dumhet – trots allt inte så dumt Mats Alvesson, för de flesta av oss känd som en mycket produktiv forskare och aktiv samhällsdebattör, har under senare år lanserat ett antal intressanta begrepp och analytiska referensramar såsom ”tomhetens triumf” och ”gap-spotting research”. Tillsammans med André Spicer är han nu aktuell […]