Tagg: ledarskap

2016/02

Att leda för jämställdhet | av Anna-Karin Stockenstrand

För att uppnå jämställdhet i arbetslivet räcker det inte med att anställa fler unga kvinnor. Som ny ekonomstudent på Handelshögskolan i Stockholm för snart tjugo år sedan hade jag en stark tro på att jämställdheten inom utbildning och forskning i ekonomi och ute i arbetslivet var på god väg att […]

2016/02

Att leda genom medarbetarskap | av Thomas Andersson

Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför. Det har talats om att informationssamhället, där alla har tillgång till information överallt, skulle leda till demokratisering och frihet. Det skulle dessutom möjliggöra flexibla nätverksorganisationer och […]

2016/02

Politisk fingertoppskänsla – ledarskapets dolda sida | av Johan Alvehus

Bakom vackra ord, till exempel om coachande och utvecklande ledarskap, döljer sig ofta snöda karriärambitioner och maktspel Slicka uppåt Sparka neråt Du kan klättra ännu ett steg Det gäller att kämpa för sin lycka Man vill ju få det bättre Och ännu mera deg Ebba Grön, ”Slicka uppåt, sparka neråt” […]

2016/02

Ledarskap i en digitaliserad värld | av Lucia Crevani, Anette Hallin och Eva Lindell

Tre trender – idén om ledarskap som praktik, projektifieringen och flexibiliseringen – påverkar framtidens ledarskap i en digitaliserad värld och leder till flera utmaningar. Det nya ledarskapsidealet skapas i spänningsfältet mellan å ena sidan större frihet och inkludering och å andra sidan större segregering, kontroll och övervakning Vilka konsekvenser får […]

2016/02

Ledarskap och kultur i svensk förvaltning | av Louise Bringselius

Vilka tänkbara förklaringar finns till vår tids ibland bristande etik i ledarskap och kultur i svensk förvaltning? Frågan om vad som utmärker – och vad som bör utmärka – ledarskapet i svensk förvaltning har aktualiserats vid ett flertal tillfällen i samhällsdebatten under senare år. Det har varit ett höjt tonläge, […]

2016/02

Moderna företagsledare som scenartister | av Lars Engwall

Företagsledares arbete går alltmer ut på att sälja in företaget till aktieplacerare och andra utomstående I slutet av 1940-talet samlade dåvarande professorn vid Handelshögskolan i Stockholm, Sune Carlson, ett antal företagsledare till samtal i något som kallades A-gruppen. Efter en tid kom han överens med deltagarna om att de under […]

2016/02

Varning för det ledarskapsindustriella komplexet | av Ingemund Hägg

Vem tjänar egentligen på att upprätthålla myten om ledarskapets betydelse? Bakom myten finns starka ekonomiska intressen och en industri som står på bräcklig vetenskaplig grund Ledarskapsbranschen [är] min övergripande term för de i dag oräkneliga ledarskapscentra, institut, program, kurser, seminarier, workshops, praktiker, utbildare, böcker, bloggar, artiklar, webbplatser, webbmöten, videor, konferenser, […]

2016/02

Ledarskap som tro och vetande | av Stefan Tengblad

Framgångsrikt ledarskap handlar om att ledare flyttar fokus från sig själva till följarna och försöker få dessa att bli sina ”bästa jag”. Det finns få fenomen som tilldrar sig så stort intresse som ledarskap, och det är få fenomen som det skrivs lika många böcker och artiklar om. Oavsett samhällssektor […]