2015/01

2015/01

Konsumismen | av Peter Svensson

”Lösningarna på konsumtionssamhällets problem ser olika ut beroende på vem som formulerar problemet. Denna kritik är viktig men kan man lösa konsumtionssamhällets grundproblem med bättre eller mindre konsumtion?” Konsumtionssamhället avigsidor är idag allmänt tankegods. Att kritisera konsumtionssamhället för att bidra till kulturskymning och för att lägga grunden för den stundande apokalypsen ses idag knappast som uttryck för en tillbakasträvande politik. Konsumtionssamhället […]

2015/01

Marknadsföringens bredare betydelse | av Sara Rosengren

”Marknadsföring, varumärken och reklam diskuteras idag i många olika sammanhang. Den uppmärksamhet som marknadsföringen får i dessa sammanhang visar på dess bredare betydelse och att den påverkar fler än företagets kunder.” Idag ska allt marknadsföras: inte bara produkter utan även företag, myndigheter och politiker. Till exempel ökar användningen av så kallad ”corporate branding” där stora konsumentvaruföretag såsom Procter & Gamble, Coca […]

2015/01

”Aktivism” i den nya kapitalismens kultur | av Cecilia Cassinger

”Varuaktivism har beskrivits som en form av politiskt handlande i ett konsumtionssamhälle. Denna typ av aktivism tenderar dock att vara verkningslös eftersom den inte kan förändra grundförutsättningarna för de orättvisor som är föremål för aktionerna.” Konsumenten förväntats i allt större utsträckning påverka samhället genom medvetna konsumtionsval. Att vara en god konsument är också att vara en god medborgare. Detta […]

2015/01 Bok- och filmkrönikor

Det som händer mellan reklaminslagen påverkar oss också. Filmkrönika av Magnus Söderlund.

Fiktiva berättelser med rörlig bild får en allt starkare ställning i mediekonsumtionen. Som bekant kan vi nu konsumera sådana berättelser via allehanda apparater, samtidigt som många berättelser är transmediala och kan så att säga fortsätta i flera olika medier. Och detta går hand i hand med ökade möjligheter att sälja reklamutrymme. Det traditionella reklamavbrottet i en film eller TV-serie är numera i […]

2015/01

Mer diskussion om konsumtion | av Karin M. Ekström

”Det behövs mer kunskap och mer diskussion om konsumtionsfrågor.” Skandaler om köttfärs, hästkött och fläskkött får initialt stort intresse i media, men därefter avtar intresset. Vem granskar utvecklingen av vad som sker efter skandalerna? Kan den enskilde konsumenten göra sin röst hörd? Varför engagerar sig inte fler konsumenter i konsumentfrågor? Varför saknas en konsumentorganisation med direktmedlemskap […]

2015/01 Bokrecensioner

Läran om Management – Föreställningar i ett organisationssamhälle, Karin Holmblad Brunsson, Studentlitteratur, 2013.

När jag kom till Göteborg för att börja studera i slutet på 50-talet kunde man mötas av jobbannonser i Göteborgs-Posten från Handelshuset Elof Hansson som avslutades med ”Civilekonomer göre sig icke besvär”. Min företrädare Albert ter Vehn berättade, många år senare, att när han kom för att tillträda sin professur vid Handelshögskolan 1926 hängde nedläggningshotet över skolan. […]

2015/01 Bokrecensioner

Etiken i butiken, Tomas Brytting, Liber, 2014.

Etikfrågor i detaljhandeln studeras nuförtiden ganska flitigt. Oftast görs detta i termer av CSR och för det mesta i relation till underleverantörer eller konsumenter. Etiken i butiken, däremot, får ofta mindre uppmärksamhet. Därför är det välkommet att Tomas Brytting skrivit en bok på just detta tema. När man läser en bok av Tomas Brytting kan man […]

2015/01 Bokrecensioner

Fientliga bud – teorierna, maktspelet, kortsiktigheten, Sophie Nachemson-Ekwall, SNS Förlag, 2014.

Budstrider om ägarmakten i svenska företag ska likt strider på Vasaloppsupploppet i Mora helst vinnas av svenskar. Ett av skälen till att svenska företag inte alltid lyckas med detta är att de, likt en Vasaloppsåkare som försöker vinna alla spurtpriser på vägen till Mora, tar ett alldeles för kortsiktigt perspektiv. En försvårande omständighet är att reglerna […]

2015/01 Bokrecensioner

Ute på fältet, inne vid skrivbordet, Barbara Czarniawska, Studentlitteratur, 2014.

”Jag är narratolog”, skriver Barbara Czarniawska, visserligen lite undanskymt, i sin senaste bok och ger med detta en positionsbestämning. Utifrån denna grundsyn har hon genomfört ett stort antal studier av organiseringsprocesser: aktiviteter som skapar ordning i kollektiva handlingsnät av skilda slag. Boken är därför, som prologen anger ”en resehandbok för den förbryllade samhällsvetaren”. Den visar både vad som […]

2015/01 Bokrecensioner

Money, real quick: Kenya’s Disruptive Mobile Money Innovation, Tonny K. Omwansa och Nicholas P. Sullivan, Baloon View Ltd in partnership with Guardian Books, 2012.

I Kenya har man som hittills enda land i världen lyckats stort med något andra försökt med i många år: i princip alla använder mobiltelefoner för att flytta pengar elektroniskt. Varken el, internet eller bank behövs. Bara tjänsten ”M-PESA” (M står för mobil och PESA betyder pengar på det lokala språket swahili) som tillhandahålls av den […]