Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Jean-Charles E. Languilaire

Jean-Charles E. Languilaire

Jean-Charles E. Languilaire är lektor i företagsekonomi och forskare inom Centrum för tillämpad arbetslivsforskning samt Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö högskola. Hans forskning fokuserar på relationer mellan arbete och icke-arbete utifrån process- och individperspektiv. Hans huvudforskningsfrågor handlar om vad individen i olika kontexter konstruerar som livssfärer samt hur och varför individen hanterar relationer mellan de olika sfärerna för att skapa ett meningsfullt liv.

I Organisation & Samhälle:

Att få ihop livspusslet kan vara mer komplicerat än du tror

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.