Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Erik Lundberg

Erik Lundberg

"vi undersöker konsumtion av sportevenemang kopplat till hållbarhetsaspekter"

Vem är du?

Jag är biträdande lektor i marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för turism som samlar forskare från fyra olika fakulteter kring frågor som rör turism och evenemang. Min egen forskning kan sammanfattas med nyckelorden konsumtion, håll­barhet, turism och evenemang.

Vad arbetar du med just nu?

Jag arbetar med olika initiativ kopplat till vår centrumbildning (Centrum för turism). Då pandemin har haft en stark påverkan på turism- och evenemangsbranschen har vi just nu nära samverkan med offentliga aktörer och näringsliv, men även flera forskningsprojekt som behöver ställas om. I min egen forskning har vi precis varit med och startat ett stort Mistra-program (Mistra Sport and Outdoors) där vi undersöker konsumtion av sportevenemang kopplat till hållbarhetsaspekter.

Vilken plats har turismen i företagsekonomin? 

Historiskt har forskare inom företagsekonomi haft en framträdande roll i framväxten av turismfältet tillsammans med bland annat geografer och sociologer. Företagsekonomi är kanske ännu ­viktigare i dag med tanke på den omställning som turistbranschen står inför i sviterna av den rådande pandemin, men också till följd av den nödvändiga klimatomställningen. Våra kunskaper om innovation, entreprenörskap, konsumtion och ledning är centrala för att förstå vad som sker inom turistbranschen i nuläget.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Företagsekonomiska forskare bör delta aktivt i en nödvändig samhällsomvandling. Det blir extra tydligt i kristider att ämnet kan ta plats och bidra. Men då gäller det också att det finns en upparbetad samverkan mellan akademin, offentlig sektor och näringsliv så att det är möjligt att agera. Sådan samverkan tar tid att bygga upp, men det verkar finnas en större öppenhet för det i nuläget.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Att ta en aktiv roll och vara relevanta i den samhällsförändring som sker runt omkring oss. I vårt uppbildningsuppdrag krävs också en närmare koppling till omvärlden. Vi har diskuterat detta lite extra i och med den rådande situationen. Hur kan vi använda våra kurser för att stödja, interagera med (och granska) aktörer i vårt närområde? Hur kan våra studenter, med sina kunskaper, vara en del i detta?

Läs fler intervjuer