Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Emilie Reinhold

Emilie Reinhold disputerade oktober 2014 i Critical Management Studies vid Université Paris-Dauphine. Hon är nu post-doktor på Stockholm Business School. Emilie Reinhold driver ett eget företag, Klostret Living arts AB, en konstinkubator som ämnar till att ge konst och musik mer kraft i samhället.

I Organisation & Samhälle:

Organisationers kontroll över kroppen

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.