Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Sara Rosengren

Sara Rosengren

"Jag är höjdrädd men älskar bungyjump och dyk från höga höjder"

Vem är du?
Sara: Min forskning handlar om konsumenters reaktioner på marknadsföring, främst varumärken och reklam. Jag är docent och forskningschef för Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm. Jag har också en deltidstjänst som professor (II) vid UiT Norges Ariktiske Universitet (Tromsö).
Vad arbetar du med just nu?
Sara: Just nu är det mycket på G. Utöver egen forskning och handledning av doktorander jobbar jag med CFR:s chef Jens Nordfält för att bygga forskningsmiljön kring centret. CFR är del av Handelshögskolans strategiska satsning och vi siktar på att växa, bland annat genom att stärka kontakterna med den svenska detaljhandelsbranschen och det internationella forskningssamfundet. Under året har CFR till exempel arrangerat en internationell konferens i samarbete med forskare vid amerikanska Babson College och stått som värdar för den nordiska detaljhandelskonferensen NRWC.
Berätta något spännande som vi inte vet om dig!
Sara: Jag är livrädd för höjder men älskar bungyjump och dyk från höga höjder. Den som kan förklara hur det hänger ihop får gärna höra av sig.
Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?
Sara: Företagsekonomi är en applicerad vetenskap. För mig innebär det att den forskning vi arbetar med bör komma till praktisk nytta i samhället. Jag älskar att se teorier omsatta i praktik och tycker att vi forskare bör ta ett större ansvar för att se till att den blir det, till exempel genom att sprida våra resultat även utanför våra egna cirklar.
Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?
Sara: Som marknadsförare tycker jag (såklart) att förståelsen för det värde som detta studieområde tillför företag förtjänar mer utrymme inom både forskningen och samhällsdebatten. Ta till exempel detaljhandeln som utgör en extremt viktig del av länders ekonomier (och där marknadsföring spelar avgörande roll), men som inte rönt lika stor uppmärksamhet som producerande företag inom den företagsekonomiska forskningen.
Varför?
Sara: Marknadsföring handlar om att organisera och presentera ett konkurrenskraftigt erbjudande till en marknad, vilket är en grundförutsättning för företagande. Svensk företagsekonomisk forskning uppehåller sig gärna kring organisatoriska frågor, men utan intäkter finns det inga företag att organisera. Jag tror också att det finns en hel del spännande lärdomar att dra genom att samarbeta mer mellan de olika företagsekonomiska delområdena. Inte minst när det kommer till viktiga framtidsfrågor såsom hållbarhet. Det här är också en anledning till varför arbetet med CFR är så spännande.

Läs fler intervjuer