Hoppa till innehåll

Anna Thomasson

Anna Thomasson
Fotograf: Håkan Röjder

Anna Thomasson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrning och ansvarsutkrävande i offentliga organisation med fokus på olika former av kommunal samverkan och bolagsstyrning. Anna kom nyligen ut med antologin Kommunala bolag: Styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande för vilken hon är redaktör tillsammans med Gissur Erlingsson vid CKS, Linköpings universitet.

I Organisation & Samhälle:

Marknadsstaten: Om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten. Bokrecension

Risk för korruption i kommunala bolag

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.