Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Karl Johan Bonnedahl

Karl Johan Bonnedahl

Karl Johan Bonnedahl är docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han forskar och undervisar inom hållbarhetsområdet.

I Organisation & Samhälle:

Om avståndet till naturen och oviljan till hållbar konsumtion

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen