Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Hanna Borgblad

Hanna Borgblad

Hanna Borgblad är postdoktor vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. I sin forskning studerar hon hur nyutexaminerade konstnärer jobbar som professionella konstnärer, hur MU-avtalet har påverkat konstnärers arbetsmarknad och hur konstnärer värderar sitt arbete.

I Organisation & Samhälle:

Den ofrivilliga marknadsföraren

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen