Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Thomas Carrington

Thomas Carrington

Thomas Carrington är ekon. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om förståelsen och formandet av begreppet tillförlitlighet i extern redovisning och revision.

I Organisation & Samhälle:

Fientliga bud – teorierna, maktspelet, kortsiktigheten, Sophie Nachemson-Ekwall, SNS Förlag, 2014. Bokrecension

IFRS 10 år – dilemman och utmaningar

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen