Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Bino Catasús

Bino Catasús är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision, vid Stockholms Universitet. Hans forskning har på senare år varit inriktad på studier av de praktiker som rör bolagsstyrningen (exempelvis ägaraktivism, revision och revisorer, styrelser och bolagsstämmor).

I Organisation & Samhälle:

Varför fungerar saker och ting – trots allt?

Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer!

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.