Hoppa till innehåll

Carl Cederström

Carl Cederström är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Med finansiering från Vetenskaps­rådet genom­för han tillsammans Torkild Thanem ett forskningsprojekt om hälsa och välmående i olika prestationskulturer. Medan Torkild har följt före­taget Björn Borg sedan september 2016, har Carl foku­serat på prestations­höjande droganvändning inom en rad yrken och arbetsområden.

I Organisation & Samhälle:

Kroppsarbete i dagens prestationskultur

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.