Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Carl Cederström

Carl Cederström är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Med finansiering från Vetenskaps­rådet genom­för han tillsammans Torkild Thanem ett forskningsprojekt om hälsa och välmående i olika prestationskulturer. Medan Torkild har följt före­taget Björn Borg sedan september 2016, har Carl foku­serat på prestations­höjande droganvändning inom en rad yrken och arbetsområden.

I Organisation & Samhälle:

Kroppsarbete i dagens prestationskultur

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen