Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Thomas Cyron

Foto: Patrik Svedberg

Thomas Cyron är doktorand vid JIBS. Han intresserar sig för mediers roll i hur organisationer kommunicerar med sina intressenter och studerar fenomen som online communities, new venture ideation och företagstillväxt.

I Organisation & Samhälle:

Att lyckas med intres­sentdialogen

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen