Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Daniel Ericsson

Daniel Ericsson
Foto: Peter Brinch

Daniel Ericsson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och verksam som professor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet.
Han forskar företrädesvis om organisation och entreprenörskap med en särskild inriktning mot kreativitet och kulturens fält.

I Organisation & Samhälle:

Tongivande tillit på entreprenörskapsfältet

Hur västvärlden fylldes med musik. Människorna. Organisationerna. Musikens kedjor & Musikens makt. RJ:s årsbok 2018 Bokrecension

Att organisera hopp i en brytningstid

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.