Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Anette Hallin

Anette Hallin
Foto Jonas Bilberg

Anette Hallin är professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledning vid Åbo Akademi och Mälardalens högskola. Hon är sedan januari 2021 ordförande för FEKIS, Företagsekonomisk förening i Sverige. Hennes forskning handlar bland annat om projekt och temporära organisationer och hon intresserar sig för digitalisering och hur förändring sker genom samspelet mellan teknik/det materiella och organisering/det sociala.

I Organisation & Samhälle:

Ledarskap i en digitaliserad värld

Projekt – arbetsform för framtiden?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen