Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Joakim Johansson

Joakim Johansson

Joakim Johansson är docent i statsvetenskap vid Mälardalens universitet och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Hans forskning spänner över fält som politiskt ledarskap och kön, jämställdhet och maskulinitetsstudier.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen