Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Gustav Johed

Gustav Johed

Gustav Johed är fil. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om bolagsstyrelser och deras användning av redovisningsinformation.

I Organisation & Samhälle:

IFRS 10 år – dilemman och utmaningar

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen