Hoppa till innehåll

Jean-Charles E. Languilaire

Jean-Charles E. Languilaire

Jean-Charles E. Languilaire är lektor i företagsekonomi och forskare inom Centrum för tillämpad arbetslivsforskning samt Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö högskola. Hans forskning fokuserar på relationer mellan arbete och icke-arbete utifrån process- och individperspektiv. Hans huvudforskningsfrågor handlar om vad individen i olika kontexter konstruerar som livssfärer samt hur och varför individen hanterar relationer mellan de olika sfärerna för att skapa ett meningsfullt liv.

I Organisation & Samhälle:

Att få ihop livspusslet kan vara mer komplicerat än du tror

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.