Hoppa till innehåll

Jan Lindvall

Jan Lindvall

Jan Lindvall är docent på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. I sin forskning och undervisning är han särskilt intresserad av hur till­gången till IT-lösningar, såsom affärssystem, beslutstöd och molnlösningar påverkar verksamheters organisering och ledning. Senaste boken är Iveroth, Lindvall & ­Magnusson, (red)(2018) Digitalisering och styrning (Studentlitteratur).

I Organisation & Samhälle:

En stärkt aktieägarorientering förändrar synen på företagets finansiella situation

Den fjärde industriella revolutionen

Digitala plattformar ­förändrar synen på ­konkurrens

Klassiska organisationsfrågor behöver åter ­besvaras i tider av digital transformation

Karin Brunsson intervjuar Jan Lindvall

Artificiell intelligens – människa och maskin

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.