Henrik Loodin

Henrik Loodin är sociolog och verksam som lektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hans forskningsintressen rör hälsofrämjande åtgärder, välfärdsinnovationer och (o)hälsans sociala uttrycksformer. 

I Organisation & Samhälle:

Från sjuka arbetare vid det löpande bandet till friska medarbetare på löpbandet

 

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.