Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Svante Schriber

Svante Schriber

Svante Schriber är ekonomie doktor vid Stockholm Business School och forskar om företagsstrategier med särskild tonvikt på hur fusioner och förvärv planeras och genomförs.

I Organisation & Samhälle:

För få förvärv?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen