Hoppa till innehåll

Norbert Steigenberger

Norbert Steigenberger är docent i organisation och företagsledning på JIBS. Han är intresserad av hur individer inom och omkring organisationer skapar organisatoriska realiteter, genom att studera fenomen som online communities, företagsförvärv, crowdfunding och krishantering.

I Organisation & Samhälle:

Att lyckas med intres­sentdialogen

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.