Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Om dokumentstyrning av lärare och socionomer

Vill du recensera en bok?

Dela denna artikel

Om du är intresserad av att recensera en bok ska du kontakta Johanna Sylvander, johanna.sylvander@liu.se, som är ansvarig för bokrecensionerna i O&S.

Styrning och management kan vara det som skapar tillit
Organisationsteorin kan erbjuda en mer nyanserad förståelse för hur mark­nader fungerar
Förändringen mot ett ständigt närvarande hälsoarbete leder till en syn på medarbetaren som själv ansvarig för sitt välbefinnande
Mediernas roll som granskande tredje statsmakt är satt under press, samtidigt som den behövs mer än någonsin för att upprätthålla ett demokratiskt fungerande samhälle
Mikael Holmqvist, Atlantis, 2018.
Behovshierarkin – en populär modell som saknar vetenskapliga belägg