Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Carl Yngfalk

Carl Yngfalk

Carl Yngfalk är forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet. I sitt arbete fokuserar han på frågor om makt och etik på marknader, med ett särskilt fokus på marknadisering och kommersiella diskursers utbredning i människors vardagsliv.

I Organisation & Samhälle:

Ska vi konsumera oss till hälsa?

Privatiserad sjukvård 2.0 – offentlig-privat samverkan i fallet Nya Karolinska ­Solna

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.