Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Carl Yngfalk

Carl Yngfalk

Carl Yngfalk är forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet. I sitt arbete fokuserar han på frågor om makt och etik på marknader, med ett särskilt fokus på marknadisering och kommersiella diskursers utbredning i människors vardagsliv.

I Organisation & Samhälle:

Ska vi konsumera oss till hälsa?

Privatiserad sjukvård 2.0 – offentlig-privat samverkan i fallet Nya Karolinska ­Solna

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen