2015/02

2015/02 Bok- och filmkrönikor

Bros before hoes – manlig homosocialitet på film. Filmkrönika av Nanna Gillberg

I somras när det regnade som mest tittades det i sällskapet jag ingick i mycket på film. När vi skulle bestämma vad vi skulle se föreslogs ofta filmer med en handfull män i huvudrollerna. Någonstans ute i periferin figurerade en flickvän, men i övrigt bara män. Att invända mot den föreslagna filmen med utgångspunkt i mansdominansen tog emot. Det gör det för […]

2015/02 Bokrecensioner

Portföljstrategier – varumärket som lagspelare, Henrik Uggla, Liber, 2014

En breddad syn på varumärkesportföljen Enligt författaren Henrik Uggla vill han med boken ge en ”mer realistisk och dynamisk syn på vad en varumärkesportfölj är och hur den ska styras”. Den dynamiska aspekten som Uggla syftar på är vikten av en bredare syn på vilka varumärken som ingår i en varumärkesportfölj jämfört med traditionell varumärkeslitteratur. […]

2015/02 Bokrecensioner

Vårdchefens etiska dilemman – strategier för bättre praktik, Erica Falkenström, Natur & Kultur, 2014

Här får vårdcheferna konstruktiva förslag på etiska analyser Två scenarier: En vårdchef ställs inför ett rationaliseringsbeslut eller en omorganisation och känner tveksamhet och oro över hur patienter och personal ska påverkas. Efter ett tag avklingar oron och ersätts med en förhoppning om att förändringarna blir till det bättre. Ett annat scenario: Chefen överväger med sig själv […]

2015/02 Bokrecensioner

Nätverksorganisationer – outsourcing, partnerskap och nya organisationsformer, Jan Edgren & Per-Hugo Skärvad, Liber, 2014

Spännande organisationsformer på frammarsch – men vad handlar boken egentligen om? Författare som är flitiga besökare av företags verksamheter kan ofta beskriva intressanta trender i organisationsvärlden. Det är just vad Edgren och Skärvad gör i denna bok. Författarna har så att säga ’örat mot rälsen’ vilket ger ett stort mervärde för läsaren. I alla fall […]

2015/02 Bokrecensioner

När ledarskapet krackelerar, Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén, Studentlitteratur, 2015

Ledarskap i den besvärliga praktiken ”Behövs det ännu en bok om ledarskap?”, undrar författarna till När ledarskapet krackelerar. Mitt svar är att det gör det. Boken innehåller en relevant och kritisk genomgång av forskningens syn på ledarskap och hur den skapar orealistiska förväntningar på vad ledaren kan och bör lösa för problem i organisationer såväl som […]

2015/02 Bokrecensioner

Organisatorisk resiliens: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?, Redaktörer: Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis, Studentlitteratur, 2014

Parera är viktigare än att planera – om organisatorisk överlevnad Antologin Organisatorisk resiliens är en ambitiös samling texter som tillsammans ger olika perspektiv på vad som skapar överlevnadsförmåga, eller som redaktörerna hellre vill kalla det, livskraft hos organisationer. De empiriska fallen är många: Här möter vi allt från det amerikanska handelsföretaget Circuit City till BP och oljekatastrofen, ett […]

2015/02

För få förvärv? | av Svante Schriber

Om bilden av företagsförvärv som generellt misslyckade får dominera kan det leda till att förvärv med många positiva effekter aldrig genomförs. Misslyckade företagsförvärv får ofta stor uppmärksamhet. Att ett företag köper ett annat framställs ofta som mer spektakulärt än organisk tillväxt, de stora summorna i sig väcker uppmärksamhet och de ibland dramatiska turerna gör förvärv till tacksamt nyhetsstoff. […]

2015/02

Organisationers kontroll över kroppen | av Emilie Reinhold

Det är dags att på allvar börja diskutera vad organisationer gör med människors kroppar. Illamående, stress eller brist på motivation på kunskapsintensiva arbetsplatser förklaras ofta av psykologiska eller psykosociala faktorer, som om att kroppsliga faktorer bara är viktiga i industriarbete. Men vad händer egentligen med så kallade kunskapsintensiva arbetares kroppar? Även om arbetet inte är fysiskt och […]

2015/02

Seger för den svenska förvaltningsmodellen i Europa | av Svenne Junker

EU-myndigheterna stärker svenska myndigheter. Den offentliga förvaltningen i Sverige är inte längre enbart nationell. Sedan Sverige anslöt sig till EU för drygt 20 år sedan har den europeiska gemenskapen utrustats med ett fyrtiotal nya EU-myndigheter som ska genomföra unionens politik. Framväxten av en egen övernationell förvaltning gör att EU tydligt skiljer sig från andra internationella organisationer som […]

2015/02

EBA och de magiska bankreglerna | av Anna-Karin Stockenstrand

Ökar riskerna i banksektorn? Efter senaste finansiella krisen har en våg av rapporteringskrav sköljt över svenska banker. Många av kraven kommer från EU. Finansiell stabilitet ses, nu mer än någonsin, som en grundläggande förutsättning för en fungerande samhällsekonomi. Trots att åsikterna om vad som egentligen orsakade krisen går isär, har […]