2015/02

2015/02

För få förvärv? | av Svante Schriber

Om bilden av företagsförvärv som generellt misslyckade får dominera kan det leda till att förvärv med många positiva effekter aldrig genomförs. Misslyckade företagsförvärv får […]