Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Emma Björner
Foto: Margareta Bloom Sandebaeck

Emma Björner

"Marknadsföringen av Dals Långed är mitt fokus just nu"

Vem är du?

Jag är forskare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan i Göteborg och lektor vid Institutionen för Strategisk Kommunikation, Lunds Universitet. Min forskning handlar om hållbar turism och marknads­föring och utveckling av platser och destinationer.

Vad arbetar du med just nu?

Jag arbetar i forskningsprojektet Turismens roll i Multikulturella Samhällen (TiMS) och fokuserar just nu på marknadsföring och utveckling av destinationer
som landet Sverige och orten Dals Långed. Jag arbetar även i EU-projektet URBiNAT som handlar om utveckling av hållbara städer och ekonomiskt svaga områden, där vi just nu utvecklar digitala verktyg för att engagera invånare i sju europeiska städer.

Hur skulle du beskriva företagsekonomiskt tänkande?

För mig handlar företagsekonomiskt tänkande mycket om begrepp, bilder och idéer från företagsekonomin som kopplas ihop med andra områden och fenomen, så som städer, digitalisering, hållbarhet, turism, mångkultur och integration

Vilken roll borde vara företagsekonomins i samhället?

Företagsekonomin ska bedriva högkvalitativ forskning och kritiskt granska förhållanden, händelser och fenomen. Det är viktigt med praktiknära forskning som företag och beslutsfattare har användning av. Företagsekonomin har en central roll som kunskapsspridare och forskningen bör i högre grad populariseras och spridas i samhället.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Hållbarhet i dess breda bemärkelse (ekonomisk, eko­logisk, social och kulturell hållbarhet) är den viktigaste frågan som genomsyrar alla företagsekonomiska områden och ämnen på ett eller annat sätt. Det är viktigt att svensk företagsekonomi tar sitt ansvar och integrerar hållbarhet i forskning och utbildning, vilket vi lyckligtvis ser alltmer.

Varför?

Företagsekonomin har stor möjlighet att påverka nuvarande och framtida ledare mot en hållbar utveckling. I Sverige har vi dessutom ett försprång när det gäller hållbarhet och en image som ett hållbart land med hållbara produkter och tjänster, städer och destinationer. Företagsekonomin kan hjälpa till att bibehålla detta försprång genom att forska, utbilda och kommunicera om problem och utmaningar, lösningar och möjligheter.

Läs fler intervjuer