Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Benjamin Hartmann

Benjamin Hartmann

"Jag mixar musik i min lilla hemmastudio"

Vem är du?

Jag är biträdande universitetslektor med inriktning mot marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs univer­sitet. Min forskning under­söker gränslandet mellan konsumtion, marknad och samhället. Man skulle kunna säga att att jag tycker det är spännande med konsumtionskultur.

Vad arbetar du med just nu?

Förutom förberedelser för min kurs som heter Market­ing Trends håller jag på med några olika projekt. Till exem­pel tittar jag närmare på frågan hur och varför konsumenter, marknadsförare och andra marknadsaktörer samspelar i skapandet av retro-nostalgisk konsumtion som sätter sin prägel på dagens samhälle. Andra projekt handlar om så kallade zombie brands, och om hur hållbarhet förhandlas i konsumtion. Slutligen håller jag på med böcker om uppsatsskrivandet och avancerad marknadsföring.

Berätta något spännande som vi inte vet om dig!

Ibland tycker jag att jag egentligen är musiker när jag producerar och mixar musik i min lilla hemmastudio, sedan är jag glad att få återkomma till skriv­bordet.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Från mitt perspektiv lever vi i ett samhälle där konsumtion – och således företagsekonomi – genomsyrar stora delar av vårt liv. I denna konsumtionskultur blir dock konsumtion alltmer omdiskuterat och det blir allt fler som är medvetna om att konsumtion påverkar hur samhället förändras. Företagsekonomins roll anser jag är att skapa en kritisk förståelse av dessa kulturella processer, både som forskare och företagare.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Även om det finns stort intresse just nu i frågor kring digitalisering, nya betalningsmodeller, big data och artificiell intelligens, så anser jag detta intresse endast som ett symptom för en annan fråga, nämligen en marknadsföringsfråga: hur kan ett företag skapa och värna ett märke som resonerar med dagens konsumtionskultur och dess dynamik?

Varför?

Om ett märke inte resonerar med konsumtionskulturen spelar det ingen roll hur digitaliserad den är, om den erbjuder en ny betalningsmodell, eller om det finns stora kvantitativa data­mängder. Det kanske är lätt att glömma när diffusion av nya tekniska möjligheter ökar i takt, men ett märke handlar om människor, den ska beröra hjärtat och spelar roll i vårt liv. Samtidigt ska märket ta ansvar för sin roll i samhället. Målet är att skapa långsiktigt och hållbart värde för konsumenter, företag och samhälle samtidigt.

Läs fler intervjuer