Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Bokrecension

Konsulterna – kampen om Karolinska

Konsulterna – kampen om Karolinska

Anna Gustafsson & Lisa Röstlund. Mondial, 2019.
Recension av Andreas Werr

Dela denna bokrecension

Det är sällan organisatoriska haverier ham­nar på löpsedlarna. Men i fallet Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) har de återkommande gjort det. I boken ”Konsulterna” gör journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund en omfattande granskning av hur idéer om värdebaserad vård, och hur den skall organiseras, får fäste och leder till en organisationsförändring med ödesdigra konsekvenser för patienter, medarbetare och medborgare.

Granskningen är uppdelad i 6 delar. Den första, betitlad ”kapningen” presenterar hur idén om värdebaserad vård, som utgör kärnan i dramat kring NKS etablerades i Sverige i ett samspel mellan näringslivsprofiler, konsulter, politiker och en amerikansk managementguru. Genom denna idé skulle inte bara NKS bli ett världsledande sjukhus utan även Stockholmsregionen och Sverige flytta fram sina positioner som ett ledande ”life science”-kluster. Det är sedan denna idé som kommer att legitimera mycket omfattande konsultinsatser, och en i stora delar ny ledning – med nära band till konsultbolaget BCG. Tillsammans skapar de en helt ny organisationsmodell som senare skall visa sig ha omfattande brister som gör det svårt för sjukhuset att uppfylla sina syften.

Bokens andra del fokuserar på de anställda och deras frustration över att kastas in i en organisation som ingen riktigt tycks förstå – samtidigt som en flytt av verksamheten står för dörren. Även om man bjöds in att lämna synpunkter och delta i utformningen av den nya organisationen upplevdes möjligheterna att påverka begränsade. Det fanns väldigt lite lyhördhet för den ”konservativa professionens” synpunkter.

Del tre fokuserar på ”guldet” – de data som genereras i vårdprocessen och som utgör ett centralt element i mätningen av ”värde” enligt värdebaserad vård-konceptet. Här visas hur enskilda forskare och konsulter samlas kring skapandet av en infrastruktur för insamlingen av stora mängder av detaljerade patientdata – något som är en åtråvärd resurs inte minst för läkemedelsbolagen. Det visas också hur dessa initiativ i stor utsträckning sker utanför etablerade etiska ramverk och i vissa fall i strid med lagen.

Bokens fjärde del har sitt fokus på patienterna – de vars ”värde” skulle hamna i fokus – men det visar sig att den på pappret tilltalande idén om att organisera vården efter patienternas behov endast passade ett fåtal. Multisjuka patienter, som konsumerar en stor del av vårdresurserna, hamnade mellan stolarna.

Del fem fokuserar på turerna när problemen i NKS har blivit alltmer uppenbara och sätter fingret på svårigheterna att utkräva ansvar för haveriet. Bokens sista del visar hur värdebaserad vård visserligen har tappat sin lyskraft i Sverige, men också hur BCG samtidigt har lyckats få med sig OECD i initiativen på att samla in detaljerad och standardiserad – ”värdefull” – patientdata.

Boken är en både intressant och skrämmande exemplifiering av många organisationsteoretiska insikter av allt från populära managementidéers attraktivitet och faror, speciellt bland ledningar med distans till verksamheten, till maktstrukturer och -strategier i förändringsarbete. Samtidigt sätter den fingret på en hel del etiska frågeställningar gällande t.ex. jäv, sammanblandning av professionella roller och tänjande av regelverk. Den exemplifierar också, med all önskvärd tydlighet, vad som står på spel när man försöker förändra organisationer utan att i grunden förstå och vara lyhörd för deras särart och komplexitet.

Författarna ger en mångsidig belysning av ett mycket komplext förlopp och deras beskrivningar är väl underbyggda av olika källor. Här finns många citat från e-mailkonversationer, interna rapporter och intervjuer. Även en och annan organisationsforskare kommer till tals i författarnas försök att förklara skeendena.

Boken lämnar läsaren att undra – hur kunde det då bli så fel? Även om författarna till boken antyder en skyldig – konsultbolaget BCG – besvarar de inte hur konsulterna kunde få med sig politiker och tjänstemän i att köra över en av världens äldsta och starkaste professioner. Denna fråga förblir obesvarad och inbjuder till fördjupade teoretiska analyser.

Av Andreas Werr

Andreas Werr är Professor i Management vid Handelshögskolan i Stockholm


Konsulterna – kampen om Karolinska, Anna Gustafsson & Lisa Röstlund. Mondial, 2019.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Fler recensioner

Bildningens praktiker

Eva Mark, Lars Johan Erkell, Lena Dahlén, Anette Hellman, Anita Synnestvedt och Magnus P. Ängsal, Makadam förlag, 2015

Bok- och filmkrönikor

Företagsledare i arbete

Ledning och ledarskap är centrala organisatoriska fenomen. Den konventionella bilden är att ledningsarbete präglas av systematik, logiska analyser …

Varning för chefskap

I det första numret av denna tidskrift ansåg Bengt Jacobsson att det numera är befogat att le …

Mer från Organisation & Samhälle

Är dagens ekonom utbildad men obildad? Styrs hen av kapitalets kortsiktiga socker­chocker? Finns det...
Företagarnätverk för kvinnor är en tudelad fråga, och dess potential för jämställdhet både ifrågasätts och hyllas.
Svensson, P. & ­Styhre, A. (2021) Kritiskt tänkande. Studentlitteratur
En anpassningsbar organiseringsform med anor och aktualitet
Modigt samhälleligt drömmande i en fragmenterad tid
Mats Alvesson och Maria Strannegård. 2021. Studentlitteratur, Lund.