Tagg: Redovisning och revision

2016/01

Redovisning för hållbarhet – kommunikation genom integrerad rapportering | av Kristina Jonäll och Gunnar Rimmel

Vad innebär integrerad rapportering och varför är det viktigt? Hur är en bra integrerad rapport utformad och hur kan den användas? Diskussionen om hur företagen bidrar till en hållbar samhällsutveckling har tilltagit markant de senaste åren. Det sätt på vilket företagen bedriver och redovisar sitt hållbarhetsarbete har därför fått stor uppmärksamhet i medierna, inom näringslivet och akademin. […]

2016/01

IFRS 10 år – dilemman och utmaningar | av Thomas Carrington, Gustav Johed och Jan Marton

Vad innebär redovisning enligt IFRS? Vilken kritik och vilka problem, dilemman och utmaningar har IFRS gett upphov till? I år är det ett drygt decennium sedan International Financial Reporting Standards (IFRS) infördes som tvingande standarder för börsnoterade företags koncernräkenskaper. IFRS är numera en del av svenska revisorers, investerares, tillsynsmyndigheters och bolagsstyrelsers vardag. Denna internationalisering av regler […]

2016/01

Den problematiska revisionen | av Peter Öhman

Vilka likheter finns mellan revisorer och fotbollsdomare? Författaren diskuterar revisorers dubbla lojaliteter och lyfter fram viktiga frågor för revisorer och hela revisionsbranschen. Ett fungerande samhälle bygger på att olika yrkesgrupper utför sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt. Vissa yrkesgrupper har en förhållandevis tacksam uppgift då de är mer hyllade än kritiserade i det offentliga […]

2016/01

Redovisningens skuld i Europas finansiella kris | av Emmeli Runesson och Jan Marton

Kreditförluster i finansiella tillgångar är centrala som orsak till att banker går omkull. Hur ska sådana kreditförluster redovisas? Banker skiljer sig från företag i andra branscher. I och med att de ger lån till varandra riskerar betalningssvårigheter hos en bank att leda till betalningssvårigheter i en annan bank, det vill säga banker är beroende av varandra. […]