Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

16 maj, 2016

Niklas Wällstedt
Författare

Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt är doktorand på Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet. I Organisation & Samhälle: Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management …

Läs mer »
Författare

Bino Catasús

Bino Catasús är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision, vid Stockholms Universitet. Hans forskning har på senare år varit inriktad på studier av de …

Läs mer »
Roland Almqvist
Författare

Roland Almqvist

Roland Almqvist är docent i företagsekonomi och föreståndare för Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning handlar kontroll inom den offentliga sektorn med fokus …

Läs mer »
Anders Forssell
Författare

Anders Forssell

Anders Forssell är docent i företagsekonomi och tidigare lektor vid Uppsala Universitet. Forssell har bland annat forskat om organiseringen av offentligt finansierad verksamhet. Han är …

Läs mer »
Anders Ivarsson Westerberg
Författare

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg är professor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Westerberg fokuserar på tre sammanhängande forskningsområden: Organisationsteori med betoning på offentliga organisationer, Statsförvaltningens förändring …

Läs mer »
Rolf Solli
Författare

Rolf Solli

Rolf Solli är professor emeritus vid Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hans forskning handlar om styrning, organisering och ledarskap företrädesvis inom välfärdssektorn. I …

Läs mer »
Barbara Czarniawska
Författare

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska (1948-2024) var senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Bland hennes särskilda forskningsintressen fanns fältstudiemetodik, narrativa ansatser i organisationsstudier och …

Läs mer »
Matilda Dahl
Författare

Matilda Dahl

Matilda Dahl är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Campus Gotland.  Med inspiration av filosofi och poetiska metoder utforskar hon frågor om organisering, företagande och …

Läs mer »
Håkan Håkansson
Författare

Håkan Håkansson

Håkan Håkansson är professor i internationell management vid Handelhøyskolen BI i Oslo samt en av initiativtagarna till det internationella forskarnätverket IMP. Han har publicerat en …

Läs mer »
Alexandra Waluszewski
Författare

Alexandra Waluszewski

Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi vid Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier (STS) vid Uppsala universitet och har publicerat en rad böcker och artiklar om …

Läs mer »