Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

16 maj, 2016

Niklas Wällstedt
Författare

Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt är doktorand på Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet. I Organisation & Samhälle: Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management …

Läs mer »
Författare

Bino Catasús

Bino Catasús är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision, vid Stockholms Universitet. Hans forskning har på senare år varit inriktad på studier av de …

Läs mer »
Roland Almqvist
Författare

Roland Almqvist

Roland Almqvist är docent i företagsekonomi och föreståndare för Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning handlar kontroll inom den offentliga sektorn med fokus …

Läs mer »
Anders Forssell
Författare

Anders Forssell

Anders Forssell är docent i företagsekonomi och tidigare lektor vid Uppsala Universitet. Forssell har bland annat forskat om organiseringen av offentligt finansierad verksamhet. Han är …

Läs mer »
Anders Ivarsson Westerberg
Författare

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg är professor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Westerberg fokuserar på tre sammanhängande forskningsområden: Organisationsteori med betoning på offentliga organisationer, Statsförvaltningens förändring …

Läs mer »
Rolf Solli
Författare

Rolf Solli

Rolf Solli är professor emeritus vid Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hans forskning handlar om styrning, organisering och ledarskap företrädesvis inom välfärdssektorn. I …

Läs mer »
Barbara Czarniawska
Författare

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska (1948-2024) var senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Bland hennes särskilda forskningsintressen fanns fältstudiemetodik, narrativa ansatser i organisationsstudier och …

Läs mer »
Matilda Dahl
Författare

Matilda Dahl

Matilda Dahl är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Campus Gotland.  Med inspiration av filosofi och poetiska metoder utforskar hon frågor om organisering, företagande och …

Läs mer »
Håkan Håkansson
Författare

Håkan Håkansson

Håkan Håkansson är professor i internationell management vid Handelhøyskolen BI i Oslo samt en av initiativtagarna till det internationella forskarnätverket IMP. Han har publicerat en …

Läs mer »
Alexandra Waluszewski
Författare

Alexandra Waluszewski

Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi vid Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier (STS) vid Uppsala universitet och har publicerat en rad böcker och artiklar om …

Läs mer »