Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

2 december, 2020

Daniel Möller
Författare

Daniel Möller

Daniel Möller är docent och forskare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har bl.a. skrivit en bok om djurepitafier från 1600- och 1700-talen (2011, engelsk …

Läs mer »
Mattias Nordkvist
Författare

Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist är professor i företagsekonomi, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. I Organisation & Samhälle: Tillfällets ekonomi: Hur skönlitteratur kan ge nya perspektiv på …

Läs mer »
Monika Kostera
Författare

Monika Kostera

Monika Kostera är professor vid Kulturinstitutet, Jagiellonska universitetet i Kraków, Polen, och gästprofessor vid Söder­törns högskola. Hennes forskning handlar om alternativ organisering och orga­nisatorisk föreställningsförmåga; …

Läs mer »
Daniel Ericsson
Författare

Daniel Ericsson

Daniel Ericsson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och verksam som professor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han forskar företrädesvis om organisation och …

Läs mer »
Jens Rennstam
Författare

Jens Rennstam

Jens Rennstam är docent vid företagsekonomiska institu­tionen, Lunds universitet. Hans forsk­ning handlar bland annat om varumärken och ­varumärkesarbete. I Organisation & Samhälle: Växtvärk – dags …

Läs mer »
Unni Mannerheim
Författare

Unni Mannerheim

Unni Mannerheim, tidigare forskningsledare vid LHC och medredaktör till boken Moderna Policies, är statsvetare med utredarbakgrund från bland annat Regeringskansliet och ­statliga myndigheter. I Organisation …

Läs mer »
Hans Winberg
Författare

Hans Winberg

Hans Winberg, ek. lic, är generalsekreterare vid stiftelsen Leading Health Care. Han arbetar med att brygga akademisk forskning och praktisk utveckling inom hälso- och sjukvården, …

Läs mer »
Anna Krohwinkel
Författare

Anna Krohwinkel

Anna Krohwinkel, ek. dr, är forskningschef vid stiftelsen Leading Health Care. Hennes expertområden inkluderar frågor kring hälso- och sjukvårdens styrning, organisering och utveckling. Hon har …

Läs mer »