Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Organisation & Samhälle intervjuar

Emilia Samuelsson

Emilia Samuelsson

"jag är ny redaktionsmedlem på Organisation & Samhälle"

Vem är du?

Jag undervisar och forskar i ekonomistyrning på Internationella ­Handelshögskolan i Jönköping. Sedan ett år tillbaka är jag personalansvarig för en av våra grupper och det har varit oväntat kul, bland annat för att det gett mig mer praktisk erfarenhet av det som jag tidigare mest studerat i andra organisationer.

Du är ny redaktionsmedlem på Organisation & Samhälle. Vad ser du mest fram emot i arbetet?

Jag ser fram emot att lära från forskare i företagsekonomi som vill ha en dialog om sitt arbete på sven­ska. Förhoppningsvis kan vi bidra till att de kollegor som vill når ut till fler eller till nya grupper av läsare. Det har redan varit intressant att följa redaktionens diskussion om det. Bland mina kollegor så är det många som inte har svenska som modersmål men som jag tror gärna skulle ha mer dialog om sin forskning med svenska kollegor och praktiker. Kanske kan vi komma på bra nya vägar i relation till det också.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i sam­hället borde vara?

Företagsekonomi som ämne är ju minst sagt brett och bara bland mina närmsta kollegor tror jag att vi skulle få väldigt många olika svar på den frågan. Det är ju inte bara det som gör det roligt att vara ”företagsekonom” utan det är också viktigt för hur vi bidrar till samhället. Jag hoppas att det får fortsätta vara så.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

De frågor som är viktiga för samhället är ju viktiga för oss som forskar inom företagsekonomi också, så det är svårt att peka på en fråga som är viktigast? Många av mina kollegor drivs till exempel av ett starkt engagemang för hållbarhet och det präglar ju definitivt den forskning de bedriver, oavsett om de arbetar med ett fokus på marknadsföring, entreprenörskap, redovisning eller logistik.

Varför?

Eftersom nästan allt vi gör sker i eller nära kopplat till organisationer så kommer förstås de samhällsförändringar vi tror är viktiga att ske i och genom organisationer. Så företagsekonomernas kunskaper är ju viktiga i relation till nästan alla samhällsförändringar. Det ska bli spännande att se hur vi företagsekonomer fortsätter och utvecklar samarbetet med forskare i and­ra ämnen.

Läs fler intervjuer