Skip to content

MEDVERKA!

Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

REKONSTRUERA

TEMA

TEMA

TEMA

Bokrecension

Hållbara investeringar: om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Emma Sjöström. Sanoma Förlag, 2014
Recension av Karolina Windell

Dela denna bokrecension

Boken Hållbara investeringar: om ansvar, risk och värde på finansmarknaden syftar enligt författaren Emma Sjöström till att ge en allmän orientering i ämnet. Som läsare får man till och med lite mer än en allmän orientering; boken är snarare en djupdykning.

I boken ges en klargörande beskrivning av hur och hur den ser ut idag, vilka de olika metoderna för hållbara investeringar är och hur de skiljer sig åt, vilka investeringsformer som finns och hur de kan förstås utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Slutligen ges en inblick i två centrala begrepp – risk och värde. Tonen i boken är befriande saklig, och saknar helt ambitionen att frälsa läsaren i den ”rätta” tron som så många andra böcker inom detta fält.

För den läsare som vill fördjupa sig i hur finansmarknaden förhåller sig till hållbara investeringar är boken en utmärkt läsning. Den har nästintill karaktären av uppslagsbok, där läsaren kan leta sig fram till information om riktlinjer, metoder och investeringsinriktningar. Texten varvas med konkreta exempel som också ger läsaren insikt i hur hållbara investeringar fungerar i praktiken.

Boken riktar sig därmed främst mot den läsare som vill få fördjupad kunskap om hållbara investeringar på finansmarknaden. Även om boken på ett mycket klargörande sätt beskriver hållbara investeringar så hade jag som läsare gärna tagit del av fler analyser av hur vi kan förstå hållbara investeringar ur ett bredare samhällsperspektiv. Inte minst väcks min nyfikenhet kring tre av boktitelns kärnbegrepp – ansvar, risk och värde – och jag hade gärna sett en mer ingående och forskningsbaserad diskussion. Visserligen innehåller boken resonemang om de två senare begreppen, men analysen av hur och varför vissa frågor seglar upp som ansvarsfrågor – som antingen anses innebära ansenlig risk eller kan antas generera värde på ett eller annat sätt – fördjupas aldrig.

Boken berör ett ämne som har hög samtida relevans. Debatten om vad som kännetecknar etiska fonder och hållbara investeringar, hur de kan värderas och jämföras med varandra är i takt med marknadens framväxt i allra högsta grad aktuell. Boken bidrar därmed till att injicera debatten med saklig information. Samtidigt kan jag inte låta bli att önska att Sjöström hade gjort mer av möjligheten att bidra med en problematiserande diskussion till den pågående debatten. Framförallt hade det varit intressant att ta del av en analys om konsekvenserna av att investerare använder sig av så vitt skilda modeller för att avgöra vad som är en hållbar investering eller ett etiskt bolag. En fråga som för övrigt diskuterades i inslaget ”Svårt att lita på etiska fonder” i Ekot den 6 augusti 2014. Sjöström ger förvisso en kortare reflektion kring problematiken som är förknippad med detta. Men här hade jag gärna sett en utvecklad diskussion om vad detta innebär för genomlysning, granskning och ansvarsutkrävande. För de privata investerarna tycks det vara en omöjlig uppgift att jämföra hållbara investeringar och att utvärdera hur utbudet av hållbara fonder skiljer sig åt. Boken hade därmed vunnit på att gå på djupet med frågan om vad avsaknaden av en enhetlig definition av hållbara investeringar och floran av olika hållbarhetsindex och etiska fonder kan tänkas få för långsiktiga konsekvenser för tilltron för denna marknad.

Sammantaget ger boken en mycket stabil grund för den läsare – student eller praktiker – som vill veta vad hållbara investeringar är och hur olika metoder tillämpas. Den är lättöverskådlig och har en tilltalande ton.

av Karolina Windell

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Fler recensioner

Bok- och filmkrönikor

Budskap eller etnografi?

Det är ingen tvekan om att populärkulturen är nära relaterad till ”det levda livet” i dess …

Between the world and me

Företagsekonomin plågas idag av självtvivel. Hur ska ämnet bli relevant och meningsfullt för den spänningsfyllda …

Mer från Organisation & Samhälle

Jag ligger och tittar ut genom fönstret på trädet i min trädgård. Hela dagarna, många dagar.
Vi kan tänka nytt kring ledning och styrning genom att vrida
Marknadsföring på sociala medier offentliggör och kommersialiserar den privata sfären.
Jenny Lantz & Linda Portnoff (red.). Albert Bonniers Förlag, 2016
Företag uppfostrar medborgarna
Intressentdialoger i sociala medier är ett kraftfullt verktyg för företag som vill driva innovation, bygga varumärke och ta in nytt kapital