Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Sara Brorström

Sara Brorström

"Jag vann skytteligan i handbolls-allsvenskan, men valde ändå akademin"

Vem är du?
Sara: Jag är forskare på Gothenburg Research Institute, vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Där forskar och undervisar jag kring städer, strategier och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Hållbarhetsfrågan intresserar mig också och då vilka uttryck den tar sig i praktiken.
Vad arbetar du med just nu?
Sara:
 Just nu, och ett antal år framöver, forskar jag kring Göteborgs stads utveckling. Mer konkret handlar det om hur Göteborg implementerar sin vision för den så kallade Älvstaden, de centrala delarna av staden. Implementeringen inleddes med att det skapades en projektorganisation med aktörer från stadens olika verksamheter. Jag följer denna organisation genom att sitta med på möten mellan stadens direktörer och projektledare i olika delprojekt. Jag gör även intervjuer med berörda aktörer. Att skapa en projektorganisation mitt i en stark stuprörsorganisation har sina utmaningar. Jag är också involverad i ett projekt om urbanisering, vilket handlar om hur kommuner hanterar problematiken med växande och minskande befolkning.
Berätta något spännande som vi inte vet om dig!
Sara: Jag började en gång i tiden på universitetet för att jag skulle hinna med att spela handboll i Allsvenskan och Division 1. Jag vann skytteligan men valde ändå akademin till slut.
Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?
Sara: Jag gillar att det inom företagsekonomin finns utrymme för många olika perspektiv och synvinklar, något som jag tror utvecklar oss som forskare och ämnet som sådant. Jag ser min roll som att sätta ord på de processer som sker i de organisationer jag studerar, att ställa frågor och analysera. Härigenom kan jag också påverka utvecklingen, men också få med mig poängrika exempel till undervisningen.
Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?
Sara: Från mitt perspektiv så handlar det mycket om hur man kan skapa organisationer som är rustade för att hantera de stora samhällsfrågorna just nu: integration, samhällsbyggande, välfärd och hållbarhet. Frågor som inte går att lösa inom en organisation, utan som förutsätter samarbete över gränser och i nya konstellationer.
Varför?
Sara: Anledningen till att jag tycker det, förutom att det är frågor som jag själv sysslar med, är att det här finns stora utmaningar. Dessa typer av organisationer är komplexa, då det finns många olika perspektiv och intressen inom dem, vilka ibland är direkt konkurrerande. Samtidigt har exempelvis hållbarhetsfrågan mer och mer tagit ett organisationsfokus: hur vi tar oss an frågan är viktig för hur väl den kan hanteras. Men det finns en inställning att om vi bara skapar en organisation över gränser så kommer det att lösa sig, men så enkelt är det givetvis inte.

Läs fler intervjuer