Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Amanda Curry

Amanda Curry

"...på fritiden sysselsätter jag mig med att träna ungdomslag i basket och fotboll."

Vem är du?

Jag är lektor inom ämnet redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet och disputerade i april år 2020. För tillfället består min vardag främst av mycket undervisning inom grundutbildning men jag är även involverad i forskningsprojekt om redovisning i gruva samt redovisning och immigration.

Du har skrivit en avhandling som heter ”Management Accounting Above and Under Ground”. Kan management accounting vara underground?

Tydligen så kan den det. I alla fall i den bemärkelse att management accounting även äger rum under jord och genomsyrar det underjordiska arbetet i en gruvkontext. Särskilt spännande är att MA kan ta sig olika uttryck då denna information kan bearbetas av de som arbetar i gruvan för att anpassas till olika syften.

Berätta något spännande som vi inte vet om dig!

Jag har ett stort intresse för idrott i allmänhet och basket i synnerhet. På fritiden sysselsätter jag mig med att träna ungdomslag i basket och fotboll.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Ja, men trots att det kan låta klyschigt så är det av vikt för företagsekonomin att verka för en ansvarsfull ekonomi i den värld vi lever i.

Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Medverka i aktuella debatter och inte lämna centrala och samhällsviktiga frågor till andra ämnen. Även vårt ämne behöver ta plats i dessa samtal och verka för att samhället går i en långsiktigt ansvarsfull riktning.

Varför?

Vi som ämne behöver hänga med i samhällsdebatten. Våra studenter kommer att verka i denna värld och behöver förberedas på dessa saker. Studenterna behöver inte bara vara förberedda med modeller och verktyg, utan särskilt förberedda med betoning på hur modeller fungerar (och även inte fungerar). Så att bristerna med ekonomiska modeller i en samhällskontext uppmärksammas. Våra företagsekonomiska modeller och verktyg behöver nog ofta kritiskt granskas och sättas i kontext (och särskilt siffrorna som ramlar ut ur sådana beräkningar).

Läs fler intervjuer