Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Magnus Söderlund

Magnus Söderlund

Magnus Söderlund är professor i marknadsföring, särskilt konsumentbeteende, och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans ­forskning handlar om hur kon­sumenter reagerar på olika ­former av marknadsföring.

I Organisation & Samhälle:

Den mätta människan

Det som händer mellan reklaminslagen påverkar oss också. Filmkrönika

Det nya medlemssamhället där alla kunder inte är lika mycket värda

Sant och falskt i post-sanningens tid

Ditt munskydd är en mask

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen