Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Emelie Havemo

Emelie Havemo

""Det finns många intressanta styrformer som bygger på visualisering""

O&S: Vem är du?

Emelie: Jag forskar och undervisar i ekonomi på Linköpings universitet och har precis disputerat med en avhandling om visualitetens roll inom redovisning. Visuella format blir allt vanligare överlag i samhället och jag studerade hur organisationer använder visualisering i sin styrning och rapportering.

O&S: Vad arbetar du med just nu?

Emelie: Jag fortsätter arbetet jag påbörjade i avhandlingen med att förstå det visuellas funktion i organisationer då jag gärna vill bidra till att få in det visuella med­vetandet på agendan. Exempelvis finns många intressanta styrformer som bygger på visualisering, både själva processen
att dela information till fler och att presentera information grafiskt för att göra det lättare att förstå vad som händer i or­ganisationen, där finns mer att förstå och utforska.

O&S: Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde vara?

Emelie: Ämnet företagsekonomi borde användas både till att förstå samhället och att utmana och utveckla olika former for organisering, exempelvis genom att fungera som ett bollplank för reflektion om organisering på alla nivåer i samhället.

O&S: Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?

Emelie: Den stora frågan tycker jag är hållbarhet. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv hoppas jag att vi kommer att få se fler förslag på ekonomiska styrmodeller som är hållbara både ur företagens och ur ett bredare perspektiv. Det blir snabbt en komplex, kanske rent av filosofisk fråga, så samarbeten över ämnesgränser blir också viktigt för att komma fram till nya styrmodeller.

O&S: Varför?

Emelie: Det känns för mig inte rimligt att dagligen läsa
nyheter om att människor eller miljö hamnar i kläm till förmån för andra intressen, och hållbara styrmodell borde kunna ta hänsyn till flera aktörers mål. Där kommer exempelvis det visuella medvetandet in som
ett sätt att förstå organisationer bortom den finansiella logiken, som en möjlighet att utveckla ett helhetsperspektiv på organisering.

Läs fler intervjuer