Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Lägg till din rubriktext här

Organisation & Samhälle intervjuar

Karina T. Liljedal
Photo: Nicklas Gustafsson

Karina T. Liljedal

"Jag hade svenskt ungdomsrekord i slägga"

Vem är du?
Karina: Jag disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i höstas med en avhandling om konsumenters reaktioner på co-creation. Det jag särskilt tittat på är kommunikation av cocreation när det gäller nya produkter och tjänster som företag och konsumenter tagit fram tillsammans, och forskningen kombinerar därför områdena innovation och marknadsföring.
Vad arbetar du med just nu?
Karina:
Just nu har jag rätt många olika projekt på gång. Bland annat går jag vidare i ett VINNOVA-projekt som handlar om framtidens journalistik där jag fortsätter forska om cocreation. Samtidigt tittar jag på co-creation inom retailing och arbetar rent praktiskt med affärsutveckling tillsammans med ett fastighetsbolag. Cocreation finns ju överallt …
Berätta något spännande som vi inte vet om dig!
Karina: Som tonåring kastade jag slägga. Jag hade till och med svenskt ungdomsrekord. Det brukar alltid få någon att häpna eftersom jag inte passar in i den stereotypa föreställningen om en kvinnlig släggkastare.
Vilken roll borde företagsekonomin ha i samhället?
Karina: Företagsekonomi kan spela en positiv roll i samhället genom att förbättra för väldigt många människor. I stort sett alla människor påverkas ju av företagsekonomi, t.ex. genom sitt arbete eller konsumtion. Vi forskare borde alltså se till att vår forskning kommuniceras och appliceras praktiskt för att därigenom kunna bidra positivt till samhället.
Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just nu?
Karina: Från mitt perspektiv ser det ut som att en av de viktigaste frågorna just nu inte är ett särskilt delområde inom företagsekonomi i sig, utan snarare att vi blir bättre på att samarbeta mellan dessa delområden och, i vissa fall, även rent tvärvetenskapligt.
Varför?
Karina: Ska vi förbättra samhället behöver svensk företagsekonomi angripa och belysa de frågor och områden som engagerar oss från flera olika håll. Som exempel kan områden som hållbarhet och innovation nämnas, men även hela branschers utveckling såsom detaljhandelns, eller varför inte hur sjukvården ska organiseras när patienter förväntas delta mer aktivt. Personligen tycker jag att mitt eget delområde marknadsföring, och då framför allt en förståelse för konsumenter och användare, behövs mer i dessa frågor och multidisciplinära samarbeten.

Läs fler intervjuer