Gästredaktörer

Gästredaktörer

Matilda Dahl, gästredaktör för Tema Granskningssamhället, nr 1 – 2017

Matilda Dahl är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Hennes forskning handlar om organisering på transnationell nivå i synnerhet processer som rör granskning, övervakning och reglering. Hon undervisar inom organisation och governance. I Organisation & Samhälle har hon publicerat följande artiklar: Granskningssamhällets dilemma: stabila strukturer för att fånga […]

2015/01 Gästredaktörer

Jacob Östberg | gästredaktör för Tema Konsumtion, nr 1 – 2015

Tema konsumtion? Temat för de följande artiklarna i detta nummer är konsumtion. Vi presenterar en rad bidrag som på olika sätt diskuterar konsekvenserna av att konsumtion blivit en så allomfattande logik; konsekvenserna av att vi alltmer ses som konsumenter snarare än människor eller medborgare; konsekvenserna av att traditionella institutioner – som kyrkan, staten, skolan eller konsten […]