Bok- och filmkrönikor

2014/02 Bok- och filmkrönikor

Företagsledare i arbete. Bokkrönika av Rolf Lind

Ledning och ledarskap är centrala organisatoriska fenomen. Den konventionella bilden är att ledningsarbete präglas av systematik, logiska analyser och beslutsfattande, och därför kan formaliseras i generiska principer och konkretiseras i specifika administrativa tekniker. Ofta tillmäts individuellt ledarskap stor betydelse och blir, inte minst i managementlitteratur, föremål för idoliserande föreställningar. Vardagsföreställningar om organisatorisk ledning präglas därför av mytbildning med ursprung i två samverkande idékomplex: normativa administrativa […]

2014/01 Bok- och filmkrönikor

Herbert Simon och strävan efter rationella organisationer. Bokkrönika av Bengt Jacobsson

Att Herbert A. Simon 1978 fick det årets pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för ” … pioneering research into the decisionmaking process within economic organizations” var kanske inte någon sensation. Priset hade inte funnits särskilt länge (det var den tionde gången som priset delades ut) och bruket att gräva ganska djupt i den nationalekonomiska myllan för att hitta […]

2014/01 Bok- och filmkrönikor

Budskap eller etnografi? Filmkrönika av Barbara Czarniawska

Det är ingen tvekan om att populärkulturen är nära relaterad till ”det levda livet” i dess privata och offentliga dimensioner. Relationen är ömsesidig: populärkultur avspeglar livet, och livet imiterar populära bilder som kan gälla kärlek eller arbete. Ledare lär sig ledarskap från filmer, unga mafiosi lär sig prata i jobbet från Scarface, och brittiska […]