Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

14 maj, 2020

Författare

Maxim Vlasov

Maxim Vlasov är doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Hans forskning handlar om ekologiskt entreprenörskap, gräsrotsinnovationer och möjligheter för omställning till ett hållbart samhälle …

Läs mer »
Författare

Norbert Steigenberger

Norbert Steigenberger är docent i organisation och företagsledning på JIBS. Han är intresserad av hur individer inom och omkring organisationer skapar organisatoriska realiteter, genom att …

Läs mer »
Författare

Annika Ehlers

Annika Ehlers är doktorand vid JIBS. Hennes forskning undersöker hur organisationer kan skapa värde genom att kommunicera med och inom online communities, samt hur dessa …

Läs mer »
Författare

Thomas Cyron

Thomas Cyron är doktorand vid JIBS. Han intresserar sig för mediers roll i hur organisationer kommunicerar med sina intressenter och studerar fenomen som online communities, …

Läs mer »
Författare

Leona Achtenhagen

Leona Achtenhagen är professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap och affärsutveckling vid Jönköping International Business School (JIBS) och föreståndare på forskningscentrat Media, Management and Transformation …

Läs mer »
Staffan Furusten
Författare

Staffan Furusten

Staffan Furusten är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). Han forskar om expertsamhällets organisering, …

Läs mer »
Susanna Alexius
Författare

Susanna Alexius

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Score ­(Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). ­Alexius forskning handlar …

Läs mer »