Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Organisation & Samhälle intervjuar

Signe Jernberg

Signe Jernberg

"... jag vill egentligen vara litteratur­vetare, haha"

Vem är du?

Jag är universitetslektor i företagsekonomi, särskilt organisation, vid Högskolan i Gävle, och affilierad forskare vid företagsekonomiska ­institutionen i Uppsala. Förutom forskning och utbildning har jag de senaste åren spenderat en del tid på att fundera kring företagsekonomisk grundutbildning genom utrednings­arbeten för Fekis.

Vad handlar din forskning om?

Jag jobbar just nu i tre olika projekt. Det första handlar om hur administration förändras i universitet och högskolor i samspel med för­ändrad styrning av högre utbildning. Det andra handlar om kollegialitet som styrform. Där har jag precis påbörjat en arkivstudie: ”Hur organi­seras professionell etik?” Kontexten är advokatyrket. Det tredje projektet handlar om hur arbetsvardagen påverkades för professioner som inte stod i fronten när pandemin drog in, typ bibliotekarier. Och så har jag ett sommarprojekt där jag skriver om mentala bilder av organisationer i John le Carrés tidiga spionromaner – jag vill egentligen vara litteratur­vetare, haha.

Vad tycker du att företagsekonomins roll i sam­hället borde vara?

Företagsekonomin bör ha rollen att skapa förståelse för och förklara det som händer i och mellan organisationer i samhället.

Vilken är den viktigaste för svensk företagsekonomi just nu?

Den viktigaste vet jag inte. Men en viktig fråga är hur vi ska forma en grundutbildning som är relevant i förhållande till samhällsutvecklingen, till ämnets otroliga omfång i svensk högre utbildning och till vad företagsekonomi är inom samtida forskning. Det finns mycket progressiv forskning inom företagsekonomin. Grundutbildningen lever för mycket kvar i 1900-talets teorier och modeller samt antaganden om företagets uppgift, samhällets beskaffenhet etcetera. Företagsekonomi undervisas också fortfarande med utgångspunkten att studenterna kommer att arbeta i vinstsyftande organisationer. Det stämmer inte riktigt med verkligheten. Vi har också en helt annan bredd i vår forskning.

Varför?

Företagsekonomi är det största ämnet i svensk hög­re utbildning. På så sätt har vi ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Ibland sägs det att företagsekonomer inte är med i debatten, att de inte syns och därmed inte påverkar. Jag vet inte om det stämmer att vi inte syns. Påverkar gör vi definitivt genom vår grundutbildning. Så vi behöver tänka noga på vad för kunskap vi formar där.

Läs fler intervjuer