Jan Marton

Jan Marton

Jan Marton är docent i företagsekonomi med inriktning extern redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar exempelvis om redovisning i banker och användning av nya datorbaserade ekonometriska modeller.

I Organisation & Samhälle:

IFRS 10 år – dilemman och utmaningar

Redovisningens skuld i Europas finansiella kris

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.