Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

June 28, 2022

Pär Larsson
Författare

Pär Larsson

Pär Larsson är lektor i pedagogik med inriktning på organisation och ledarskap vid Stock­holms universitet. Hans forsknings- intresse rör förändringsprocesser och lärande i organisa­tioner. I …

Läs mer »
Maria Mårtensson Hansson
Författare

Maria Mårtensson Hansson

Maria Mårtensson Hansson är professor i företags­ekonomi vid Linnéuniversitetet, Stockholm Centre for Orga­nizational Research samt Akademin för ekonomistyrning i staten. Marias forskning handlar om strategisk …

Läs mer »
Karin Hedström
Författare

Karin Hedström

Karin Hedström är professor i informatik med en forskning inriktad på värderingarnas roll i användning och utformning av IT-system. Hedströms forskning bedrivs främst inom områdena …

Läs mer »
Carl Johan Sommar
Författare

Carl-Johan Sommar

Carl-Johan Sommar är doktorand i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Sommars forskning handlar om hur kommunala förvaltningar tar sig an och verkar för att lösa olika …

Läs mer »
Steffi Siegert
Författare

Steffi Siegert

Steffi Siegert är biträdande lektor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola. Steffis forskning handlar om digi­talisering och hållbarhet. Hon är särskilt intresserad av den föränderliga naturen …

Läs mer »
Robert Jonsson
Författare

Robert Jonsson

Robert Jonsson är universitetslektor i företagsekonomi vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings uni­versitet. Hans forskning handlar om organisering och styrning av kommunal investeringsverksamhet och han …

Läs mer »
Alexander Paulsson
Författare

Alexander Paulsson

Alexander Paulsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning spänner över fälten organisationsstudier, eko­logisk ekonomi och vetenskaps- och teknikstudier. I Organisation & …

Läs mer »
Jens Alm
Författare

Jens Alm

Jens Alm är forskare vid en­heten Mobilitet, aktörer och ­pla­nering (MAP), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hans forskning berör ­frågor kopplade till planering, orga­nisering och …

Läs mer »
Anna Kremel
Författare

Anna Kremel

Anna Kremel är lektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och organisation vid Handelshögskolan Öre- bro universitet. Hennes forskning handlar om hållbarhet och entreprenörskap i …

Läs mer »
Annalena Glader
Författare

Annalena Glader

Annalena Glader är civilekonom, gymnasielärare och doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet. Hon studerar vilket innehåll som en gymnasieskola profilerad mot business och företagsamhet …

Läs mer »
Modal popup Mobile - Välkommen